Kursā ietvertie materiāli sadalīti pa tēmām. Kursā ietvertas šādas tēmas.

  1. Dispersās sistēmas.
  2. Vielas un atoma uzbūve.
  3. Periodiskā tabula.
  4. Reakcijas elektrolītu šķīdumos.
  5. Ķīmisko reakciju norises likumsakarības

Katrā tēmā pieejami šādi resursi.

  • Mācību satura un pārbaudes darbu plānojums.
  • Teorija - īss galvenā tēmas satura prezentācija vai apraksta veidā.
  • "Veido konspektu" - papildināmas darba lapu sagataves atbilstoši tēmas izklāstam mācību grāmatā.
  • Tēmas apguves pašpārbaudes uzdevumi ar komentāriem par atkārtošanas iespējām.