Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam ir minēts, ka "ir grūti palielināt studējošo skaitu dabaszinātnēs un inženierzinātnēs, ja jau pamatizglītībā un vidējā izglītībā skolēniem ir vājas zināšanas un maza interese par eksaktajiem mācību priekšmetiem". Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konferencē 2015. gada augustā tika teikts, ka "Latvijas skolēnu rezultāti OECD un Pisa pētījumā šajos 10 gados dabaszinātnēs aug, tomēr nepieciešams panākt, lai būtu vairāk skolēnu, kuru rezultāti ir augstākajā līmenī." Lai radītu skolēniem interesi par eksaktajiem priekšmetiem un paplašinātu viņu zināšanas un prasmes, nepieciešams izkāpt ārpus mācību priekšmeta standartam un ar praktisko darbu veikšanu un analīzi, kā arī izmantojot viedtālruņu un INTERNETa piedāvātos resursus, izpētīt un analizēt ikdienā satopamās fizikālās parādības.