Mācību iestāde:Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola