Mācību iestāde:Sacijas pamatskolas Vīksnas filiāle

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar fizikas mācību saturu pamatskolas līmenī

Pamatskolas informātikas kurss

4.klases matemātikas kurss

6.klases matemātikas kursa saturs

7. klases matemātikas kurss

8. klases matemātikas kurss