Mācību iestāde:Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola