Mācību iestāde:Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola