Mācību iestāde:Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskola