Eksāmena mērķis

Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences profesionālajā kvalifikācijā „Programmēšanas tehniķis” atbilstoši profesijas standarta prasībām.