Iekšdedzes motoru uzbūve, darbība diagnostika un remonts