Mācību materiāls “Datorspēļu veidošana” ikvienam interesentam sniedz priekšstatu par datorspēļu izstrādes posmiem, būtiskāko katrā no tiem, kā arī nelielu ieskatu datorspēļu izstrādes vēsturē un nākotnes attīstības tendencēs.