Kopējais ieskaišu skaits mācību gadā katrā klasē: 2
Lekciju stundu skaits:
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu stundu skaits:

KURSA ANOTĀCIJA
Kurss paredzēts visiem skolēniem, kuri vēlas efektīvi izmantot biroja lietotnes un tīmekļa tehnoloģijas elektronisko mācību līdzekļu sagatavošanā. Kursa ietvaros skolēni tiks iepazīstināti ar gataviem elektroniskajiem mācību līdzekļiem un mācību vidēm un to izmantošanas iespējām. Tiks aplūkotas biroja lietotņu specifiskās iespēja, multimediju un tīmekļa tehnoloģijas, lai varētu izstrādāt jaunus elektroniskos mācību materiālus un līdzekļus.

KURSA PLĀNS
1. Elektroniskie mācību līdzekļi un mācību vides, to izmantošanas iespējas.
2. Microsoft PowerPoint izmantošana metodiskā atbalsta līdzekļu izstrādei.
3. Microsoft Excel izmantošana metodiskā atbalsta līdzekļu izstrādei.
4. Microsoft Word izmantošana metodiskā atbalsta līdzekļu izstrādei.
5. Vienkāršākās dinamisku attēlu veidošanas iespējas.
6. Macromedia Flash izmantošana mācību līdzekļu izstrādē.
7. Tīmeklī publicējamu mācību materiālu izstrāde.
8. Tehniskie līdzekļi (aparatūra) elektronisko mācību līdzekļu sagatavošanai un izmantošanai.

REZULTĀTI
Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu skolēniem ir nepieciešamās pamatiemaņas, lai patstāvīgi varētu izveidot un apstrādāt elektroniskos mācībumateriālus.